CrushHTMLPro

CrushHTMLPro jest narzędziem stworzonym dla webmaster'ów pozwalającym na kompresję i szyfrowanie plików HTML/JavaScript. Zastępuje on oryginalny kod źródłowy HTML/JavaScript spakowanym kodem.
» właściwości:
bardzo wysoki współczynnik kompresji (nawet poniżej 10% oryginalnego rozmiaru);
możliwość szyfrowania przy pomocy hasła (bezpieczny strumień szyfrujący);
niezwykle szybka dekompresja;
ochrona kodu źródłowego strony HTML/JavaScript;
oszczędność ilości przesyłanych danych oraz powierzchni dyskowej;
kompatybilność z popularnymi przeglądarkami internetowymi (bazującymi na silniku wyświetlania Gecko, WebKit, Presto, Trident lub KHTML);
wsparcie zarówno jedno-bajtowych jak i wielo-bajtowych stron kodowych (rozszerzone ASCII, Unicode UTF-8).
» przykład:
oryginalny plik: nNm.htm [224 018 B];
skompresowany plik: nNm_compressed.htm [15 478 B];
współczynnik kompresji: 14.47:1 - 0.553 bpb - 6.91% oryginalnego rozmiaru;
zaszyfrowany plik (hasło: CrushHTMLPro): nNm_encrypted.htm [15 653 B].
» test porównawczy (skompresowany rozmiar, czas dekompresji - AMD Athlon 3000+, IE 8.0):
CrushHTMLPro 1.6.3 - 15 478 B, 125 ms;
HTMLZip 1.6 - 24 421 B, 281 ms;
HTMLPack 2.5.2 - 28 815 B, 343 ms;
HTMLCompact 2.6 - 30 268 B, 343 ms.
» informacje:
ostatnia wersja: CrushHTMLPro 1.6.3 build 51109;
źródła ani binaria kompresora nie zostały udostępnione publicznie;
CrushHTMLPro © 2004-2009 Wojciech Kościelniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.