Kontakt

» imię i nazwisko: Wojciech Kościelniak
» dane kontaktowe:
telefon: +48 889 990 968;
komunikator internetowy GG: 2528821.